Tennisles informatie en -voorwaarden

Tennisles informatie en -voorwaarden senior lessen 2021.

Groepslessen voor senior-leden zijn van maandag t/m vrijdagavond.

Inschrijving loopt tot en met 15 februari 2021!!! Inschrijvingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst.

Lesinformatie & -voorwaarden:

 • De inschrijving voor de lessen kan uitsluitend via het online formulier.
 • Bij overinschrijving geldt: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Er wordt zoveel mogelijk, bij de indeling van de lessen, rekening gehouden met de voorkeuren voor een trainer, maar dit zal in de praktijk niet altijd mogelijk zijn.
 • Betaling van het lesgeld vindt plaats via een eenmalige incasso (inning in de maand maart).
 • Groepslessen in de avonduren bestaan uit een serie van zestien lesweken van eind maart tot medio september 2021.
 • Een lesuur bestaat uit tien minuten inspelen zonder begeleiding + vijftig minuten les van de trainer.
 • Van de vijf beschikbare lesdagen (ma. t/m vrij.) moet je minimaal op drie dagen "beschikbaar" op te geven en totaal op minimaal 7 lestijden. Dit om een goede indeling van de lesgroepen voor de trainingen mogelijk te maken en dit vergroot de kans op indeling.
 • Lesgroepen bestaan door uit vier personen. Groepsaanmelding is mogelijk (maar eenieder dient wel individueel in te schrijven met corresponderende ruime beschikbaarheid en vermelding van de namen van de overige groepsleden).
 • Bij te veel inschrijvingen wordt met de volgende factoren rekening gehouden: datum van inschrijving, mate van beschikbaarheid, aantal seizoenen les gehad, niet-plaatsing vorig seizoen en de te combineren speelsterktes.
 • Leden die zich na 15 maart 2021, d.w.z. na het bekendmaken van de groepsindelingen (en na indeling volgens opgegeven beschikbaarheid) alsnog terugtrekken voor de training blijven het lesgeld verschuldigd.
 • Uiterlijk op 15 maart 2021 ontvang je per e-mail bericht over de lesindeling (+ andere relevante lesinformatie) óf plaatsing op de wachtlijst voor les.
 • Uiterlijk in de week na de eerste les ontvang je van je trainer per e-mail een data-overzicht met alle trainingsdata voor het hele zomerseizoen (Nb: in de officiële zes weken zomervakantie mogen de trainers maximaal drie lesdagen opnemen in hun lesplanning.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk tenzij na permanente uitval van een groepslid de betreffende open plek weer is ingevuld door een betalende deelnemer die de groep compleet maakt.
Trainingen Overzicht