Inschrijving Winterlessen Senioren 2020

winterles senioren 2020
For ENGLISH see below
 
De inschrijving voor de DDV winterlessen is weer geopend! De lessen worden gegeven door onze eigen DDV-trainers op de binnenbanen van het Frans Otten Stadion in de periode 1 oktober 2020 t/m 1 april  2021.
 
 • De kosten voor een 1-uurs les doordeweeks bedraagt € 370,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 18 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 5 volwassenen per baan.
 • De kosten voor een 1-uurs les in het weekend bedraagt € 310,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 18 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 5 volwassenen per baan.
 • De kosten voor een 1,5-uurs les (alleen op zaterdag) bedraagt € 220,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 9 weken les, om de week les, (geen vrijspelen) in een groep van 10 volwassenen op 2 banen.
 • De kosten voor een 1,5-uurs les (alleen op zaterdag) bedraagt € 440,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 18 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 10 volwassenen op 2 banen.
 
NB: Op zaterdag zal rekening gehouden worden met deelname aan de najaarscompetitie bij start lessen.

De inschrijving sluit op vrijdag 28 augustus 2020.

 

Lesinformatie & Lesvoorwaarden

 • Betaling van het lesgeld vindt plaats middels een aanbetaling van 200 euro bij inschrijving (hiervoor ontvang je een mail met iDeal button) en het resterende bedrag via een automatische incasso (eind sept. 2020). De mogelijkheid bestaat om het gehele bedrag bij inschrijving te voldoen.
 • De trainingen starten in de eerste week van oktober 2020.
 • Dringend verzoek om een zo ruim mogelijke beschikbaarheid op te geven.
 • Bij over-inschrijving zal voor plaatsing het volgende bepalend zijn: aantal verhinderingen, datum van inschrijving, te combineren speelsterktes en lesverleden.
 • Goed om te weten dat deelnemers aan winterles voorrang krijgen bij deelname aan de voorjaarscompetitie 2021 (wanneer er bij de competitie keuzes gemaakt moeten worden in geval van over-inschrijving).
 • Inschrijven als groep is mogelijk (élk groepslid moet zich individueel inschrijven en alle groepsleden moeten ruim voldoende beschikbaar zijn op dezelfde dagen en tijden).
 • De les-indelingen worden uiterlijk 16 september gemaild.

Schrijf je hier in.

Contactpersoon voor de seniorlessen is Waldo Jansen, per email bereikbaar op waldojansen@altcddv.nl.

Sportieve groet, de trainers van DDV

-----

 
Registration for the DDV winter lessons is now open! The lessons are provided by our own DDV trainers on the indoor courts of the Frans Otten Stadium in the period 1 October 2020 to 1 April 2021.
 
 • The costs for a 1-hour lesson during the week is € 370 per person. This amount is based on 18 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 5 adults per class.
 • The costs for a 1-hour lesson on weekends is € 310 per person. This amount is based on 18 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 5 adults per class.
 • The costs for a 1.5-hour lesson (only on Saturday) is € 220 per person. This amount is based on 9 weeks of lessons, lessons every other week, (no weeks of free play) in a group of 10 adults on 2 courts.
 • The costs for a 1.5-hour lesson (only on Saturday) is € 440 per person. This amount is based on 18 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 10 adults on 2 courts.

 NB: On Saturday, participation in the autumn competition will be taken into account for the start of the lessons.


The registration for these lessons closes on Friday 28 August 2020.

Lesson information & Conditions

 • Payment of the tuition takes place by means of a deposit of 200 euros upon registration (you will receive an email with an iDeal button for this) and the remainder by direct debit (end of September 2020). It is also possible to pay the full amount upon registration.
 • Start of the lessons is in the first week of October 2020.
 • We urge you to please indicate the widest possible availability for lessons.
 • In the event of too many registrations, the placement will be decided based on the following: number of impediments, date of registration, playing strengths to be combined and lesson history.
 • Good to know that participants of winter lessons are given priority for participation in the spring competition 2021 (when choices have to be made in case of too many registrations).
 • It is possible to register as a group (each group member must register individually and all group members must be available the same days and times).
 • The lesson groups will be emailed no later than September 16.

Register here.

The contact person for the adult lessons is Waldo Jansen, who can be reached by email at waldojansen@altcddv.nl.

Sporty greetings, the trainers of DDV

Trainingen Overzicht