Elly van Zon

Wij zijn bedroefd te moeten meedelen dat Elly van Zon, ónze Elly woensdag 27 januari op 84 jarige leeftijd  is overleden. Op 1 februari is van haar in besloten kring afscheid genomen. 

Dit laatste is, moeten wij aannemen, een rechtstreeks gevolg van de Corona voorschriften. Anders waren er zeker vele mensen uit onze DDV gelederen persoonlijk afscheid komen nemen. Immers Elly was in onze kring een geliefd en zeer gewaardeerd persoon en dat gold ook voor de mensen  van het Frans Otten Stadion. 
Al snel na haar lidmaatschap bij DDV samen met zo’n 30 mede ex-leden van NWTL, trad ze toe tot onze 55+ commissie.  En in  ‘no time’ leek het alsof ze al jaren als zodanig rondliep. Het was haar van nature gegeven zich makkelijk met mensen te verbinden, zich voor hen in te zetten, een fijne sfeer te scheppen met –een soms mild kritisch- oog voor ieder mens afzonderlijk. 

Vanuit de commissie gaf ze leiding aan vele tossmeetings, hielp ze van onze onderlinge toernooien een feest te maken en had daarbij de grootste hand in ‘de nazit ‘ waar we ook de diners in het FOS na genoemde toernooien rekenen. Sterker nog, ze had deze bedacht en organiseerde ze dan ook.
Dat we afscheid moesten gaan nemen, kwam er al een tijdje aan,  enkele jaren na het overlijden van haar man in 2013. Ze heeft het gegeven de ziekte nog best lang kunnen redden. Ze droeg de zware behandelingen  met realiteitszin, maar eigenlijk ook wel monter,  waardoor je er het beste van bleef hopen . 

De prachtige rouwkaart die binnen kwam bevat een ondertekende boodschap  van Elly zelf. Haar woorden zijn  ongetwijfeld ook bedoeld voor haar uitgebreide DDV vriendenkring. Daarom menen wij als DDV Commissie 55 plus Elly’s rol en betekenis voor DDV en de wisselwerking met haar het meeste recht te doen door haar afscheidswoorden door te geven.

“Lieve mensen,

Helaas , mijn leven zit er op. Het was boeiend, leerzaam en niet saai.

Ik bedank jullie allen voor je liefde, vriendschap, luisterend oor, support, adviezen, humor en de lach en traan, waardoor mijn leven meerwaarde kreeg en ik steeds weer de positieve zijde wist te vinden en te behouden.

Ik wens jullie een goed en gezond leven toe.

Liefs, Elly”

Nieuws Overzicht