2020

wapenfeiten

In deze roerige tijden gebeurt er ook veel bij DDV… Naast de corona-maatregelen die we allemaal moeten nemen, willen we jullie graag iets vertellen over wat er in de afgelopen periode allemaal in de club is gebeurd en gedaan.

Sinds ons aantreden als bestuur, nu zo’n anderhalf jaar geleden, zijn we met een heel scala aan zaken bezig geweest om van DDV een nog grotere, gezelligere en toekomstbestendige club te maken. Sommige van deze activiteiten waren zichtbaar voor onze leden, andere wat minder. Vandaar dat we jou, DDV-lid, meer inzicht willen geven in wat we nu hebben bereikt en in wat we nog willen bereiken.

 

Toen wij aantraden als bestuur lag de prioriteit bij 3 zaken:

 • Het doen groeien van de vereniging, de sfeer en het clubgevoel.
 • De baanhuur naar een redelijk niveau krijgen.
 • Onze trainers de structuur, sturing en aandacht geven die ze verdienen.

 

Als lid van DDV zijn je de volgende dingen misschien al opgevallen:

 • Nieuwe website

      Om beter en makkelijker met onze leden te kunnen communiceren, is in februari de nieuwe website van DDV gelanceerd. Met de nieuwe website hebben wij een koppeling kunnen maken tussen onze ledenadministratie en onze boekhouding. Wat ons op de lange termijn uiteindelijk veel werk zal schelen. Al was de initiële tijdsinvestering om iets nieuws te bouwen natuurlijk best groot. Om DDV ook voor internationalen toegankelijker te maken, hebben wij de belangrijkste onderwerpen op de website in het Engels vertaald en worden de meeste mails in zowel het Nederlands als het Engels verstuurd. Tezamen met de Google Ads sponsoring die we hebben weten binnen te halen, waardoor DDV gratis advertenties mag plaatsen, lijkt dit zijn vruchten te hebben afgeworpen…!

 • ClubApp

      Begin mei is de DDV ClubApp gelanceerd, waardoor het nu veel makkelijker is voor onze leden om banen te reserveren, andere clubleden te vinden, clubnieuws en competities te volgen, etc.

 • Dagtoernooien

      In mei 2019 is DDV als eerste club in Nederland gestart met Open Dag toernooien organiseren. Dit zijn KNLTB actuele rating toernooien, gespeeld op 1 dag, in poule-vorm waardoor je gegarandeerd twee wedstrijden speelt. Deze dagtoernooien zijn een daverend succes gebleken: meer gezelligheid op de club, heeft veel nieuwe leden opgeleverd en niet te vergeten - goed voor de DDV kas…

 • Vrienden van DDV

      De afgelopen twee jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om geld van de Vrienden van DDV voor iets specifieks in te zetten. Vorig jaar is er een prachtige ‘tribune bank’ aangeschaft zodat men heerlijk hoog kan zitten en  wedstrijden beter kan zien. Inmiddels zijn er zelfs 2 van deze prachtige banken, dankzij een genereuze gift van DDV’er Emanuel Snatager. Dit jaar hebben de Vrienden van DDV in samenwerking met onze nieuwe sponsor Rojo, competitieshirts gesponsord voor alle jeugdteams. Hoe mooi prijkt ons DDV-logo op deze shirts!

 • 1,5-uurs tennislessen

      Als probeersel hebben wij deze zomer de 1,5-uurs lessen voor topspelers voor iedereen mogelijk gemaakt. De animo bleek enorm. Er schuilen duidelijk meer toppers binnen de DDV-gelederen!!!

 • Meer lesgroepen

      Bij zowel DDV’ers als bij mensen die lid wilden worden, bleek dat er behoefte was om deel te kunnen nemen aan lessen. Om in deze vraag te voorzien, hebben wij ervoor gekozen meer trainers in te zetten. Zo is een samenwerking aangegaan met CiC tennisschool die de trainers van DDV hebben aangevuld waar nodig was. De flexibiliteit die DDV hiermee realiseerde om nieuwe leden ook gedurende het jaar nog lesseries aan te kunnen bieden, heeft veel tevreden nieuwe leden opgeleverd.

 

Een belangrijk doel van het bestuur was en is om DDV “future-proof” te maken, namelijk door meer (jonge) leden aan te trekken. Daarvoor zijn de volgende initiatieven gestart:

 • Social tennis

      Om DDV te introduceren bij ‘non-dutchies’ is DDV in oktober 2019 gestart met social tennis, bestaande uit vrij spelen en een lesprogramma, met als doel Amsterdamse expats tennis en gezelligheid te bieden. Dit heeft DDV meer dan 40 nieuwe leden opgeleverd en een hele gezellige ‘community’ internationale spelers, waarvan de meesten in de leeftijdsgroep van 22-43 jaar. Een prachtig resultaat!

 • Maak kennis met tennis

      Deze actie is dit jaar aan het begin van het seizoen opgestart. Niet-leden konden met 3 tennislessen voor € 39,95 kennismaken met DDV. Na de 3 lessen kon je dan besluiten om al dan niet lid te worden. Dit heeft DDV meer dan 60 leden opgeleverd.

 • Meer verbindingen maken tussen bestaande en nieuwe leden

      Het koppelen van bestaande en nieuwe leden van hetzelfde speelniveau helpt bij de integratie binnen de club en het vinden van nieuwe maatjes om mee te kunnen tennissen. Nieuwe lesgroepen, clubavonden en tennisladder zijn daarvoor een prachtig middel, maar ook de trainers die actief hielpen met het maken van koppelingen hebben enorm bijgedragen aan een goede integratie en goed gevoel bij de club.

      Door al deze initiatieven heeft DDV veel nieuwe leden gekregen, we zijn ruim 280 leden gegroeid en zijn zelfs boven de 1.500 leden uitgekomen! Een ongelooflijk resultaat! En niet onbelangrijk, daarvan zijn er veel twintigers, dertigers en veertigers, een verjonging die deze club meer future-proof maakt en hopelijk extra vrijwilligers oplevert voor sommige vacatures in commissies…:)

 

Naast het verbreden van de basis - meer leden - zijn we er ook mee bezig om de financiële situatie van de club future-proof te maken.

 • Huur tennisbanen

      DDV betaald de hoogste huur in Nederland. Onze baanhuur slokt meer dan 80% van de contributie op. Deze situatie bestaat al jaren en is onhoudbaar geworden voor de financiële gezondheid van de club. Hierop is het bestuur de contracten ingedoken en blijkt dat wij recht hebben om een huurverlaging aan te vragen, wat wij intussen hebben gedaan. Het traject dat hiervoor doorlopen moet worden, is geen eenvoudige. Wij hopen dat de vele strubbelingen uiteindelijk zijn vruchten zullen afwerpen en dat de tijd, energie en juridische kosten, het waard zullen zijn geweest. Al lijkt het momenteel meer op een gebed zonder end...

 • Corona-compensatie

      In samenwerking met de KNLTB en andere verenigingen in Amsterdam die ook commercieel huren, zijn wij gaan lobbyen om net als alle gemeenteparken compensatie te krijgen voor onze huur. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat die regeling vanuit het Rijk er gekomen is en er een compensatie is aangevraagd voor 3 maanden huur. Per april verwachten wij meer te horen over de hoogte van het bedrag dat zal worden uitgekeerd, maar dat er compensatie komt, is zeker!

 

Na het afscheid van de verenigingsmanager, die tot September 2017 in dienst was van DDV, is het management van de club geheel op de schouders van het bestuur, allemaal vrijwilligers, terecht gekomen. Voor een club van de    omvang van DDV hebben we moeten constateren dat deze belasting te groot is, met een aantal bestuurswisselingen in het afgelopen jaar als gevolg. Om dit naar de toekomst toe beter te kunnen managen en ook de continuïteit   binnen de vereniging te kunnen waarborgen, hebben we een aantal acties ondernomen:

 • Taken penningmeesterschap opdelen in behapbare stukken

      Alle financiële zaken, voor een club zo groot als de onze, door één vrijwilliger te laten uitvoeren is ondoenlijk gebleken. DDV heeft nu een financieel team bestaande uit 4 personen die deze taken in behapbare stukken hebben opgedeeld. Wat het penningmeesterschap behapbaar en vooral bestendiger maakt.

 • Aannemen trainers manager

     DDV heeft naast de trainers die op zzp basis werken, vijf trainers in loondienst. Het is gebleken dat wij als vrijwilligers niet over voldoende tijd beschikken om deze groep goed aan te sturen. Met name het meenemen van de trainers in het proces van alle veranderingen die nodig zijn om de club efficiënter en beter te laten draaien, was een onhaalbare tijdsinspanning voor een vrijwillige functie. Daarom hebben wij een trainers manager, Harold  Siekmann, aangetrokken om tussen het bestuur en de trainers in te gaan staan. Zijn taak is om niet alleen de communicatie tussen bestuur, trainers en leden te verbeteren, maar ook de structuur en communicatie van en over lessen en lesindelingen te verbeteren.

 

Dit is natuurlijk niet alles wat er gebeurd is of waar we aan gewerkt hebben, maar we wilden jullie een indruk geven zonder dat het een ellenlang epistel werd... :) Voor vragen en/of aanvullingen staan wij natuurlijk te allen tijde voor jullie klaar. En als jullie nieuwe ideeën hebben om DDV verder door deze roerige tijden te loodsen en ons future-proof zijn te vergroten, horen we dat natuurlijk graag!

Over ons Overzicht