Ereleden en Leden van verdienste

oorkonde

Ereleden zijn niet-DDV'ers die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en Leden van Verdienste zijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door de Algemene Ledenvergadering benoemd zijn.

Ereleden en leden van verdienste

Met grote trots vermelden wij de namen van onze Ereleden en Leden van Verdienste. Onderstaande (oud) clubleden hebben in het verleden gedurende vele jaren veel tijd en energie gestoken in onze club en zij hebben mede bijgedragen aan de fantastische club die DDV op dit moment is. De vereniging is hen veel dank verschuldigd.

Ereleden

Stan Franker

Ruud de Groot †

Job Rappange †

Leden van verdienste

Lucie de Vries-Ex †

Gea Woldringh-Kok

Roeland Bertrams

Hein Blocks

Berry Coelho

Dick Lorist †

Geert van Offeren

Anton Petersen

Philip Engelen

Paul van Dijk

Cees Maas

Wim de Waard

Nico de Louw

Carolien Smits

 

Over de club Overzicht