Vertrouwenspersoon

support

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. DDV vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als iemand bij de tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan de vertrouwenspersoon vertellen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat hij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wie is de Vertrouwenspersonen bij DDV en hoe kan ik hem bereiken?

Frans Schalkwijk is de vertrouwenspersoon bij DDV. Frans is al een meerdere jaren lid van DDV en is psychotherapeut. Je hem benaderen via vertrouwenspersoon@altcddv.nl.

Bestuur ALTC DDV