Tennisles informatie en -voorwaarden

Tennisles informatie en -voorwaarden jeugdlessen 2021.

Inschrijving loopt tot en met 15 februari 2021!!! Inschrijvingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst.

 

 • Lesprijs: € 180,- per kind (gebaseerd op een serie van zestien lesweken in een lesgroep van vijf kinderen van eind maart tot omstreeks half september 2021). Als corona vereist dat de groepsgrootte aangepast moet worden naar 4 per groep dan is het lesgeld €225 per kind.
 • Betaling van het lesgeld vindt plaats via een eenmalige incasso (inning in de maand maart).
 • Kinderen die zich na het bekendmaken van de groepsindelingen (en na indeling volgens opgegeven beschikbaarheid) alsnog terugtrekken voor de training blijven het lesgeld verschuldigd.
 • Tijdens de officiële (basis)schoolvakantieweken zijn er geen jeugdtrainingen.
 • Jeugdtrainingen zijn op maandag t/m vrijdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 tot 19.00 uur.
 • Een lesuur bestaat uit tien minuten warming up/inspelen gevolgd door vijftig minuten training onder leiding van de trainer.
 • Bij de groepsindelingen gaan we uit van trainingsgroepen van vijf kinderen per baan of in het geval van wedstrijdtraining van groepen van acht kinderen op twee banen. Behalve als corona vereist dat de groepsgrootte aangepast moet worden van 5 naar 4 per groep. De wedstrijdtraining is al op 4 per baan ingedeeld dus dat veranderd niet.
 • Kinderen die in 2021 voor DDV in een competitieteam uitkomen zijn verplicht om minimaal eenmaal per week bij DDV te trainen.
 • De 6 t/m 10-jarige kinderen delen we zoveel mogelijk op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur in, omdat middelbare scholieren niet kunnen op deze tijden.
 • De jeugdtrainingen gaan altijd door. Bij slecht weer wijken we zo mogelijk uit naar de binnenbanen, geven theorieles of conditietraining. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Kinderen moeten voldoende beschikbaarheid hebben op de aangegeven lestijden (dat wil zeggen, op minimaal zeven lestijden) om een plaatsing te kunnen realiseren in de lesgroepen.
 • De trainingsgroep-indelingen staan uiterlijk 16 maart 2021 op de website van DDV.
 • Let op: lesinschrijvingen die wij ná de inschrijfsluiting van 15 februari 2021 ontvangen plaatsen we in eerste instantie op een reservelijst.
 • Jeugdleden hebben de mogelijkheid om tweemaal per week te trainen (op voorwaarde dat wij daarvoor voldoende les capaciteit hebben).
 • Kinderen die we niet kunnen indelen ontvangen hierover uiterlijk 16 maart 2021 bericht van onze jeugdcoördinator Marc Polders.

 

Tennisles jeugd Overzicht