Onderling Toernooi 25 augustus 2017

Wat wil een mens nog meer?
De jongeren bij DDV weten wellicht niet dat aan baron Pierre de Coubertin , vader van de Olympsche Spelen, de uitspraak wordt toegeschreven: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”. Had hij jongstleden 25 augustus behoord tot de 60 deelnemers aan het 2e Onderlinge 55 plus
Toernooi van dit seizoen, had hij met deze uitspraak zichzelf belachelijk gemaakt in de ogen van de rest van het deelnemersveld.
Immers het te winnen geestrijke vocht inspireerde ieder ander wederom tot een verhitte ‘battle for the bottles ‘.

En om die in je prijzenkast te krijgen, moest je van heel goede huize komen. Een deelnemer, die al twee keer zijn dubbelpartij had gewonnen en afsloot met een gelijkspel tegen niemand minder dan veelvuldig winnaar Martin Lof en partner, riep uit: " Eindelijk niét met lege handen naar huis”. Nou
wel dus, zoals het geval met vele anderen viel ook zijn naam niet bij de prijsuitreiking.  Dat gold wel voor de volgende spelers die uit handen van de prettig assisterende Hen Blocks, hun verdiende prijs konden ophalen.

In de groep Lieke Martens wonnen bij de damesbij de dames: Irene Augusteijn met de maximale 12 punten en Harkolien Meinsma 2e met 11 punten. De winnende heren uit deze groep waren respectievelijk Remco Visser met 12 punten net voor Henk Dokter met 11.
Dan was afgetekend winnaar bij de dame van groep Jacky Groenen clubicoon en –legende Loes Timmers met 12 punten voor Saskia Sanders met 11 punten en iets meer games dan Margreet Duinker , 3e . Hierbij deed zich nog een klein incident voor. De uitreiker der prijzen praatte kennelijk
wat binnensmonds, waardoor Margreet wél haar naam hoorde maar niet de uitleg dat ze net de prijs was misgelopen op ‘doelgemiddelde‘. Ze kwam dus welgemoed het bordes op om de prijs te incasseren om vervolgens weer zonde prijs te moeten gaan zitten. Pijnlijk. Het siert de mens
Timmers dat ze spontaan 1 van de 2 gewonnen flessen aan de nummer 3 van haar poule ter hand stelde. Kan de onderlinge sfeer beter getypeerd worden? Dacht het niet. Bij de heren uit deze groep was er sprake van ‘een slag de giganten’ die ook in het persoonlijke
onderlinge duel onbeslist bleef. Evenwel na nauwkeurige telling van de gewonnen games bleef Cees Maas, Volkert Claasen, beiden 10 punten, uiteindelijk met 3 games de baas.
Het vermelden meer dan waard zijn dan nog de namen van de vrijwilligers die hun eigen 3 ronden nog eens aanvulden met een 4 e ronde van 40 minuten om als invaller het programma soepel te helpen verlopen, daarmee hun eigen belang ter zijde stellend!!
Dit waren Heiko Beer,Yvon van Werkhoven, Elly Baartscheer, Reinier van der Wiele, Rudolf Meijer en Jan Goedhart.
Laatstgenoemde had zich verder nog onderscheiden door de indelingstechniek op een hoger plan te brengen waarmee hij zijn rol als ‘toegevoegd commissielid’ meer dan waar maakte.

Het voorgaande teruglezend zou je denken: een vlekkeloze dag en ja dat was het eigenlijk ook wel. Mooi weer, gratis meloen door Ger Koopman zelf uitgedeeld, prettig en adequaat werkend FOS personeel dat het ‘s avonds ook nog eens ‘dunnetjes‘ overdeed bij het uitermate gezellige diner met
zo’n 25 deelnemers . Omlijst met een fijn gebaar van het DDV bestuur dat die feestvreugde van al deze langdurige contributiebetalers nog wat opschroefde door een drankje aan te bieden.

Allemaal pico bello in orde. Je zou het de 55 minners ook toewensen. Helaas die moeten nog even wachten maar weten hopelijk wel door lezing van dit verslag naar welke stip aan de horizon ze nu voortaan bij DDV toe kunnen leven: de 55 jarige leeftijd!

Nico de Louw    


 

Ogenblik a.u.b. ...