ALV

Algemene Ledenvergadering van 21 januari 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 januari verantwoordde het bestuur zich voor het gevoerde beleid. Daarnaast is de begroting voor 2018 en de contributie vastgesteld. Belangrijk besluit; de contributie is dit jaar gelijk aan 2017. De  Concept Notulen - inclusief het verslag van de Kascommissie - kun je opvragen bij het bestuur.

Na de ALV namen we afscheid van Peter Vriens als Directeur Sportif. Nico de Louw, Jan Veenkamp en Rik Hoogendoorn bedankten Peter voor zijn jarenlange inzet, enthousiasme en sportiviteit. En Peter nam ruim de tijd om terug te blikken op zijn fantastische tijd bij DDV. Een mooi en warm afscheid.


Ogenblik a.u.b. ...