Nieuws

alle leden: Algemene Ledenvergadering 23 januari 2019
   (26-01-2019)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 januari zijn de jaarrekening/balans 2018 en de begroting 2019 goedgekeurd. We hebben ook de contributie vastgesteld. De contributie stijgt met iets meer dan 3 procent in verband met de BTW verhoging voor de baanhuur en andere prijsstijgingen.

Tijdens de ALV is nog geen nieuwe voorzitter gekozen. Op voorstel van het huidige bestuur is de stemming voor een nieuw bestuur uitgesteld. Het huidige bestuur blijft zitten en schrijft een nieuwe ALV uit. Natuurlijk willen we zorgen dat er voor de start van het nieuwe seizoen een enthousiaste groep leden klaar staat om de club te besturen.

(Terug naar boven)


alle leden: Inschrijving zomerlessen Jeugd is geopend!
   (25-01-2019)

Lesinformatie en -voorwaarden.

- De online inschrijving kan via deze link sluit op 16 februari 2018. Inschrijvingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst.
- Nieuwe leden kunnen zich inschrijven tot 6 maart.

- Lesprijs: € 165,- per kind (gebaseerd op een serie van zestien lesweken in een lesgroep van vijf kinderen van eind maart tot omstreeks half september 2019).
- Betaling van het lesgeld vindt plaats via een eenmalige machtiging (inning in de maand april).
- Kinderen die zich na het bekendmaken van de groepsindelingen (en na indeling volgens opgegeven beschikbaarheid) alsnog terugtrekken voor de training blijven het lesgeld verschuldigd.
- Tijdens de officiële (basis)schoolvakantieweken zijn er geen jeugdtrainingen.
- Jeugdtrainingen zijn op maandag t/m vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. 
- Een lesuur bestaat uit tien minuten warming up/inspelen gevolgd door vijftig minuten training onder leiding van de trainer.
- Bij de groepsindelingen gaan we uit van trainingsgroepen van vijf kinderen per baan of groepen van acht kinderen op twee banen.
- Kinderen die in 2019 voor DDV in een competitieteam uitkomen zijn verplicht om minimaal eenmaal per week bij DDV te trainen.
- De 6 t/m 10 jarige kinderen delen we zoveel mogelijk op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur in. Bij niet beschikbaar zijn op deze tijden bestaat een reële kans om niet te kunnen worden ingedeeld.
- De jeugdtrainingen gaan altijd door. Bij slecht weer wijken we zo mogelijk uit naar de binnenbanen, geven theorieles of conditietraining. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
- Kinderen moeten voldoende beschikbaarheid hebben op de aangegeven lestijden (dat wil zeggen, op minimaal zeven lestijden) om een plaatsing te kunnen realiseren in de lesgroepen.
- De trainingsgroep-indelingen staan uiterlijk 16 maart 2019 op onze website.
- Let op: lesinschrijvingen die wij ná de inschrijfsluiting van 16 februari 2019 ontvangen plaatsen we in eerste instantie op een reservelijst.
- Jeugdleden hebben de mogelijkheid om tweemaal per week te trainen (op voorwaarde dat wij daarvoor voldoende lescapaciteit hebben en het kind maximaal 1 middag verhinderd is). 
- Kinderen die we niet kunnen indelen ontvangen hierover uiterlijk 16 maart 2019 bericht van onze jeugdcoördinator Marc Polders.

 

(Terug naar boven)


alle leden: Inschrijving zomerlessen senioren geopend!
   (23-01-2019)

Inschrijven via deze link

Lesdagen & -tijden voor seniorleden:

 • Groepslessen voor nieuwe seniorleden: op maandagavond tussen 18.30 en 22.30 uur. Inschrijving loopt tot 6 maart 2019.
 • Groepslessen voor bestaande seniorleden, maandag t/m vrijdagavond. Inschrijving loopt tot 16 februari 2019. Inschrijvingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst.

Lesinformatie & -voorwaarden:

 • De online inschrijving voor de lessen kan uitsluitend via het online formulier.
 • Groepslessen in de avonduren bestaan uit een serie van zestien lesweken van eind maart tot medio september 2019 en op maandagavond vijftien lesweken. 
 • Een lesuur bestaat uit tien minuten inspelen zonder begeleiding + vijftig minuten les van de trainer.
 • Van de vijf beschikbare lesdagen (ma. t/m vrij.) moet je minimaal op drie dagen "beschikbaar" op te geven en totaal op minimaal 7 lestijden. Dit om een goede indeling van de lesgroepen voor de trainingen mogelijk te maken en dit vergroot de kans op indeling. In tegenstelling tot voorgaande jaren is wordt er geen les meer aangeboden op zaterdag. 
 • Lesgroepen bestaan als basisgrootte uit vijf personen. Groepsaanmelding is mogelijk (maar een ieder dient wel individueel in te schrijven met corresponderende ruime beschikbaarheid en vermelding van de namen van de overige groepsleden).
 • Bij te veel inschrijvingen wordt met de volgende factoren rekening gehouden: datum van inschrijving, mate van beschikbaarheid, aantal seizoenen les gehad, niet-plaatsing vorig seizoen en de te combineren speelsterktes.
 • Bij te weinig inschrijvingen zullen er ook groepen van vier personen worden geformeerd.
 • Leden die zich na 15 maart 2019, d.w.z. na het bekendmaken van de groepsindelingen (en na indeling volgens opgegeven beschikbaarheid) alsnog terugtrekken voor de training blijven het lesgeld verschuldigd.
 • Uiterlijk op 15 maart 2019 ontvang je per e-mail bericht over de lesindeling (+ andere relevante lesinformatie) óf plaatsing op de wachtlijst voor les.
 • Let op: lesinschrijvingen die wij ná de inschrijfsluiting van 16 februari 2019 ontvangen zullen in eerste instantie op een reservelijst worden geplaatst.
 • Uiterlijk in de week na de eerste les ontvang je van je trainer per e-mail een data-overzicht met alle trainingsdata voor het hele zomerseizoen (Nb: in de officiële zes weken zomervakantie mogen de trainers maximaal drie lesdagen opnemen in hun lesplanning.

Prijs & Betaling groepslessen:

 • De eenmalige machtiging die u op het lesformulier invult wordt door de DDV-penningmeester verwerkt kort na de start van de lessen (d.w.z. in de maand april 2019).
 • Onderstaande lesbedragen zijn inclusief de kosten voor de ballen en lesmaterialen.
 • Lesprijs € 180,- p.p. gebaseerd op een lesserie van 16 lesweken in een groep van 5 personen.
 • Lesprijs € 225,- p.p. gebaseerd op een lesserie van 16 lesweken in een groep van 4 personen

Nb: Restitutie van lesgeld is niet mogelijk tenzij na permanente uitval van een groepslid de betreffende open plek weer is ingevuld door een betalende deelnemer die de groep compleet maakt.

 

Inschrijven via deze link


(Terug naar boven)


alle leden: ALV en nieuwe voorzitter
   (10-01-2019)

Allereerst wensen we je een fantastisch en sportief 2019. We kunnen terugkijken op een prachtig tennisjaar en hopen natuurlijk dat 2019 net zo mooi wordt.

ALV en nieuwe Voorzitter

Tijdens de ALV op 23 januari, vanaf 19.30 uur in het Frans Ottenstadion, kijken we terug en vooruit. We verwelkomen onze nieuwe penningmeester Ron van der Lely, de nieuwe secretaris Henny Evertman en we kiezen een nieuwe voorzitter; daarvoor zijn twee kandidaten; Henk Bijlmer en Wim de Waard. Klik op de naam voor een profiel en motivatie.

Volgens ons huishoudelijk reglement, dat staat op deze pagina, vindt de stemming voor de voorzitter plaats tijdens de ALV. Dus wil je stemmen, dan moet jeaanwezig zijn. Stemmen bij volmacht kan helaas niet, omdat ons huishoudelijk reglement daar niet in voorziet.

Bij voorkeur aanmelden

Wil je aanwezig zijn tijdens de ALV en de aansluitende nieuwjaarsborrel, meld je dan bij voorkeur van tevoren aan via secretaris@altcddv.nl. De agenda en de notulen van de ALV2018 vind je hier.

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...