Nieuws

alle leden: ALV en nieuwe voorzitter
   (10-01-2019)

Allereerst wensen we je een fantastisch en sportief 2019. We kunnen terugkijken op een prachtig tennisjaar en hopen natuurlijk dat 2019 net zo mooi wordt.

ALV en nieuwe Voorzitter

Tijdens de ALV op 23 januari, vanaf 19.30 uur in het Frans Ottenstadion, kijken we terug en vooruit. We verwelkomen onze nieuwe penningmeester Ron van der Lely, de nieuwe secretaris Henny Evertman en we kiezen een nieuwe voorzitter; daarvoor zijn twee kandidaten; Henk Bijlmer en Wim de Waard. Klik op de naam voor een profiel en motivatie.

Volgens ons huishoudelijk reglement, dat staat op deze pagina, vindt de stemming voor de voorzitter plaats tijdens de ALV. Dus wil je stemmen, dan moet jeaanwezig zijn. Stemmen bij volmacht kan helaas niet, omdat ons huishoudelijk reglement daar niet in voorziet.

Bij voorkeur aanmelden

Wil je aanwezig zijn tijdens de ALV en de aansluitende nieuwjaarsborrel, meld je dan bij voorkeur van tevoren aan via secretaris@altcddv.nl. De agenda en de notulen van de ALV2018 vind je hier.


Ogenblik a.u.b. ...