Nieuws

alle leden: Inschrijving zomerlessen Jeugd is geopend!
   (25-01-2019)

Lesinformatie en -voorwaarden.

- De online inschrijving kan via deze link sluit op 16 februari 2018. Inschrijvingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst.
- Nieuwe leden kunnen zich inschrijven tot 6 maart.

- Lesprijs: € 165,- per kind (gebaseerd op een serie van zestien lesweken in een lesgroep van vijf kinderen van eind maart tot omstreeks half september 2019).
- Betaling van het lesgeld vindt plaats via een eenmalige machtiging (inning in de maand april).
- Kinderen die zich na het bekendmaken van de groepsindelingen (en na indeling volgens opgegeven beschikbaarheid) alsnog terugtrekken voor de training blijven het lesgeld verschuldigd.
- Tijdens de officiële (basis)schoolvakantieweken zijn er geen jeugdtrainingen.
- Jeugdtrainingen zijn op maandag t/m vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. 
- Een lesuur bestaat uit tien minuten warming up/inspelen gevolgd door vijftig minuten training onder leiding van de trainer.
- Bij de groepsindelingen gaan we uit van trainingsgroepen van vijf kinderen per baan of groepen van acht kinderen op twee banen.
- Kinderen die in 2019 voor DDV in een competitieteam uitkomen zijn verplicht om minimaal eenmaal per week bij DDV te trainen.
- De 6 t/m 10 jarige kinderen delen we zoveel mogelijk op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur in. Bij niet beschikbaar zijn op deze tijden bestaat een reële kans om niet te kunnen worden ingedeeld.
- De jeugdtrainingen gaan altijd door. Bij slecht weer wijken we zo mogelijk uit naar de binnenbanen, geven theorieles of conditietraining. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
- Kinderen moeten voldoende beschikbaarheid hebben op de aangegeven lestijden (dat wil zeggen, op minimaal zeven lestijden) om een plaatsing te kunnen realiseren in de lesgroepen.
- De trainingsgroep-indelingen staan uiterlijk 16 maart 2019 op onze website.
- Let op: lesinschrijvingen die wij ná de inschrijfsluiting van 16 februari 2019 ontvangen plaatsen we in eerste instantie op een reservelijst.
- Jeugdleden hebben de mogelijkheid om tweemaal per week te trainen (op voorwaarde dat wij daarvoor voldoende lescapaciteit hebben en het kind maximaal 1 middag verhinderd is). 
- Kinderen die we niet kunnen indelen ontvangen hierover uiterlijk 16 maart 2019 bericht van onze jeugdcoördinator Marc Polders.

 


Ogenblik a.u.b. ...