Nieuws

alle leden: Algemene Ledenvergadering 23 januari 2019
   (26-01-2019)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 januari zijn de jaarrekening/balans 2018 en de begroting 2019 goedgekeurd. We hebben ook de contributie vastgesteld. De contributie stijgt met iets meer dan 3 procent in verband met de BTW verhoging voor de baanhuur en andere prijsstijgingen.

Tijdens de ALV is nog geen nieuwe voorzitter gekozen. Op voorstel van het huidige bestuur is de stemming voor een nieuw bestuur uitgesteld. Het huidige bestuur blijft zitten en schrijft een nieuwe ALV uit. Natuurlijk willen we zorgen dat er voor de start van het nieuwe seizoen een enthousiaste groep leden klaar staat om de club te besturen.


Ogenblik a.u.b. ...