Bestuur, commissies en speciale leden

Een vereniging kan niet zonder bestuur en commissies. Gelukkig zijn er veel DDV-leden die zich belangeloos inzetten voor een van de vele functies binnen de club. Regelmatig is er een wisseling van de wacht binnen het bestuur en de commissies. Daarom is DDV steeds op zoek naar nieuwe commissieleden. Het maakt niet uit of je net lid bent of al jarenlang. Is dit iets voor jou? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: info@altcddv.nl.


Bestuur
Rik Hoogendoorn, voorzitter. E-mail: voorzitter@altcddv.nl
Wim de Waard, secretaris. E-mail: secretaris@altcddv.nl
Marlies van Uhm, penningmeester. E-mail: penningmeester@altcddv.nl
Erik de Koning, Jeugdcommissie. E-mail: egdkoning@hotmail.com
Henny Evertman, bestuurslid
Vacature, commissie wedstrijdtennis. E-mail:
Vacature, evenementencommissie. 
Charlotte Olree, vicepenningmeester. E-mail: penningmeester@altcddv.nl

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV. Lees de Concept Notulen van de ALV van 21 januari 2018.

Evenementencommissie Email:ddvevenementencommissie@gmail.com
Vacatures
Eveline Bijlmer
Pauline Klaassen
Marloes van Ierland

Jeugdcommissie
Erik de Koning (vz.)  Email: 
Rosanne Kolmer
Nathaly Leers

Commissie Wedstrijdtennis                  cwt@altcddv.nl

Carolien Smits

Jerome Martougin

Eveline Bijlmer

Erik de Koning

Karina Tiekstra
Astrid de Groot

 

Open Toernooi commissie                    

Jorrit Woltman  (Toernooileider)    Email: ddvopen@gmail.com
Huub van der Wart

Stijn Kruijssen

Jerome Martougin

 

 

Commissie Open Jeugd Toernooi       

Maen Gaikhorst           Email: ojddv2012@gmail.com
Jacqueline Kamps

Rosanne Kolmer
Dali Stofberg
Saskia Sanders

 

Commissie Communicatie (redactie@altcddv.nl)

Anneloes van Uhm

Micha Hes

Sandra Terschegget

 

 

Commissie 55+
Nico de Louw (vz)         Email: nicodelouw@hetnet.nl
Pieter Jelle Bouwman
Onno de Vries
Herman van Oorschot
Jan Goedhart


Kascommissie

Mishka van Schalkwijk

Paul van Dijk

 

Ereleden en leden van verdienste

Met grote trots vermelden wij de namen van onze Ereleden en Leden van Verdienste. Onderstaande (oud) clubleden hebben in het verleden gedurende vele jaren veel tijd en energie gestoken in onze club en zij hebben mede bijgedragen aan de fantastische club die DDV op dit moment is. De vereniging is hen veel dank verschuldigd.


Ereleden

Stan Franker

Ruud de Groot

Job Rappange


Leden van verdienste

Lucie de Vries-Ex 

Gea Woldringh-Kok

Roeland Bertrams

Hein Blocks

Berry Coelho

Dick Lorist

Geert van Offeren

Anton Petersen

Philip EngelenOgenblik a.u.b. ...