Bestuur, vrijwilligers, vacatures

 

Algemene Ledenvergadering 2019

Onze Algemene ledenvergadering en een aansluitende nieuwjaarsborrel is op woensdag 23 januari 2019 vanaf 19.30 uur in het Frans Otten Stadion

 

Bekijk hieronder de

 

Wil je hierbij aanwezig zijn, meld aan via .

 

 

Bestuur en Commissies

Een vereniging kan niet zonder bestuur en commissies. Gelukkig zijn er veel DDV-leden die zich belangeloos inzetten voor een van de vele functies binnen de club. Maar we hebben ook vacatures. Zoals die voor voorzitter en penningmeester.
  

Vacature Voorzitter (m/v)

Wij zoeken een nieuwe voorzitter om onze prachtige vereniging te leiden.
Je geeft leiding aan ALTCDDV. Je bent voorzitter van een vereniging met ruim 1.500 leden. Een familievereniging waar alle leeftijden zich thuis voelen. Je  bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.

Wie ben je?
Je ben een teamleider die hoofd- en bijzaken kan scheiden en goed kan delegeren. Je kunt verbinden en met alle leeftijdscategorieën goed overweg.

Wat houdt het voorzitterschap in?
• Je hebt/ontwikkelt een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
• Ontwikkelt een verenigingsstructuur waarbij er veel vrijheid is voor vrijwilligers om vorm te geven aan hun taken
• Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen
• Onderhoudt de relatie met het Frans Ottenstadion en bewaakt i.s.m. de secretaris de afspraken zoals die zijn vastgelegd
• Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners
• Je coördineert bestuurswerkzaamheden en delegeert werkzaamheden
• Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
• Je bent verantwoordelijk voor de werkgeverstaken van de trainers

Heb jij interesse om onze nieuwe voorzitter te worden, dan horen wij graag van je. Stuur voor 1 december 2018 een mail naar of bel met Wim de Waard, 06-27006074.
----

 


Het huidige Bestuur
Rik Hoogendoorn, voorzitter. E-mail: voorzitter@altcddv.nl
Wim de Waard, secretaris. E-mail: secretaris@altcddv.nl
Marlies van Uhm, penningmeester. E-mail: penningmeester@altcddv.nl
Erik de Koning, Jeugdcommissie. E-mail: egdkoning@hotmail.com
Henny Evertman, bestuurslid
Vacature, commissie wedstrijdtennis. E-mail:
Vacature, evenementencommissie. 
Charlotte Olree, vicepenningmeester. E-mail: penningmeester@altcddv.nl

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV. Lees de Concept Notulen van de ALV van 21 januari 2018.

Evenementencommissie Email:ddvevenementencommissie@gmail.com
Vacatures
Eveline Bijlmer
Pauline Klaassen
Marloes van Ierland

Jeugdcommissie
Erik de Koning (vz.)  Email: 
Rosanne Kolmer
Nathaly Leers

Commissie Wedstrijdtennis                  cwt@altcddv.nl

Carolien Smits

Jerome Martougin

Eveline Bijlmer

Erik de Koning

Karina Tiekstra
Astrid de Groot

 

Open Toernooi commissie                    

Jorrit Woltman  (Toernooileider)    Email: ddvopen@gmail.com
Huub van der Wart

Stijn Kruijssen

Jerome Martougin

 

 

Commissie Open Jeugd Toernooi       

Maen Gaikhorst           Email: ojddv2012@gmail.com
Jacqueline Kamps

Rosanne Kolmer
Dali Stofberg
Saskia Sanders

 

Commissie Communicatie (redactie@altcddv.nl)

Anneloes van Uhm

Micha Hes

Sandra Terschegget

 

 

Commissie 55+
Nico de Louw (vz)         Email: nicodelouw@hetnet.nl
Pieter Jelle Bouwman
Onno de Vries
Marie-Anne Veenman
Jan Goedhart


Kascommissie

Mishka van Schalkwijk

Paul van Dijk

 

Ereleden en leden van verdienste

Met grote trots vermelden wij de namen van onze Ereleden en Leden van Verdienste. Onderstaande (oud) clubleden hebben in het verleden gedurende vele jaren veel tijd en energie gestoken in onze club en zij hebben mede bijgedragen aan de fantastische club die DDV op dit moment is. De vereniging is hen veel dank verschuldigd.


Ereleden

Stan Franker

Ruud de Groot

Job Rappange


Leden van verdienste

Lucie de Vries-Ex 

Gea Woldringh-Kok

Roeland Bertrams

Hein Blocks

Berry Coelho

Dick Lorist

Geert van Offeren

Anton Petersen

Philip EngelenOgenblik a.u.b. ...