Bestuur, vrijwilligers, vacatures


Bijzondere Algemene Ledenvergadering, 21 maart 2019 20.00 uur, Frans Otten Stadion

 

Agenda

 

Eveline Bijlmer (voorzitter)

Tom Huigen (vice-voorzitter)

Ron van der Lely (penningmeester)

Henny Evertman (bestuurslid)

Astrid de Groot (bestuurslid)

Rosa Koetsenruijter (bestuurslid)

Maen Gaikhorst (bestuurslid)

 

De positie van secretaris wordt na de bestuurswisseling ingevuld.

 

-----

Algemene Ledenvergadering 2019 woensdag 23 januari 2019

 

 

Wil je hierbij aanwezig zijn, meld aan via .

Bestuur en Commissies

Een vereniging kan niet zonder bestuur en commissies. Gelukkig zijn er veel DDV-leden die zich belangeloos inzetten voor een van de vele functies binnen de club. Maar we hebben ook vacatures. Zoals die voor voorzitter en penningmeester.
  

 

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ALV.

Evenementencommissie Email:ddvevenementencommissie@gmail.com
Vacatures
Eveline Bijlmer
Pauline Klaassen
Marloes van Ierland

Jeugdcommissie  Email: jeugdcommissie@altcddv.nl
vacatures

Commissie Wedstrijdtennis                  cwt@altcddv.nl

Jerome Martougin

Eveline Bijlmer

Erik de Koning

Karina Tiekstra
Astrid de Groot

 

Open Toernooi commissie    Email: ddvopen@gmail.com                

Huub van der Wart (toernooileider)

Stijn Kruijssen (toernooileider)

Thomas Aalders

Rosa Koetsenruijter
Lisa Koetsenruijter
Jesse van der Plas
Karina Tiekstra

 

Commissie Open Jeugd Toernooi   Email: ojddv2012@gmail.com    

Rosanne Kolmer (toernooileider)

 

Commissie Communicatie (redactie@altcddv.nl)

Anneloes van Uhm

Sandra Terschegget

 

Commissie 55+

Nico de Louw (vz)         Email: nicodelouw@hetnet.nl
Pieter Jelle Bouwman
Onno de Vries
Marie-Anne Veenman
Jan Goedhart


Kascommissie

Mishka van Schalkwijk

Paul van Dijk

 

Ereleden en leden van verdienste

Met grote trots vermelden wij de namen van onze Ereleden en Leden van Verdienste. Onderstaande (oud) clubleden hebben in het verleden gedurende vele jaren veel tijd en energie gestoken in onze club en zij hebben mede bijgedragen aan de fantastische club die DDV op dit moment is. De vereniging is hen veel dank verschuldigd.


Ereleden

Stan Franker

Ruud de Groot

Job Rappange


Leden van verdienste

Lucie de Vries-Ex 

Gea Woldringh-Kok

Roeland Bertrams

Hein Blocks

Berry Coelho

Dick Lorist

Geert van Offeren

Anton Petersen

Philip EngelenOgenblik a.u.b. ...