Algemene voorwaarden

Aanmelden

Je kunt je alleen aanmelden met het officiële DDV-aanmeldingsformulier op de website.

Bij aanmelding wordt verzocht één recente pasfoto mee te sturen.


Betaling

Bij het lidmaatschap geef je een doorlopende incassomachtiging voor de contributie.

Deelname aan alle clubevenementen is gratis. Dit geldt niet voor het DDV-Open, DDV clubkampioenschappen en de competities.


Lidmaatschap

Met het DDV-Lidmaatschap ben je tevens lid van de tennisbond, de KNLTB. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Het  lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Het speelseizoen op de buitenbanen is van 1 april tot 15 oktober. Het lidmaatschap geldt niet voor de binnenbanen.


Kleding en baangebruik

Het dragen van tenniskleding en het juiste schoeisel (gravelschoenen) op onze tennisbanen is verplicht.

Je dient op de hoogte te zijn van het afhangreglement en andere relevante zaken rondom het baangebruik (zie onze website).

 

Tennisles

Je kunt via een aparte inschrijving deelnemen aan tennislessen. De lessen worden apart gefactureerd.


Lidmaatschap opzeggen

Je moet je lidmaatschap uiterlijk 1 december voor het volgende verenigingsjaar opzeggen.

Wij bevestigen je opzegging via e-mail. Wij vragen je deze bevestiging te bewaren voor het geval er twijfel of onduidelijkheden zijn over de opzegging.

Bij een correcte opzegging vervalt automatisch jouw doorlopende incassomachtiging. Wij vragen je de opzegging te motiveren zodat wij de service aan onze leden kunnen verbeteren. Indien er twijfel is over de juiste manier van opzeggen, dient het (oud) lid een bewijs te overleggen dat er correct is opgezegd.  Ogenblik a.u.b. ...