Vertrouwenscontactpersoon

support

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. DDV vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als iemand bij de tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan de vertrouwenscontactpersoon vertellen.

DDV kent ook een gedragscode, die vind je HIER. Elk lid dient deze gedragscode te kennen en er naar te leven.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De termen vertrouwenspersoon en vertrouwenscontactpersoon lijken veel op elkaar; en dat veroorzaakt nogal eens verwarring. Toch is er een duidelijk verschil tussen de twee functies te onderscheiden.

Een vertrouwenspersoon (VP) begeleidt een slachtoffer of beschuldigde (vaak voor langere tijd) en kan bijvoorbeeld ook mee gaan naar de tuchtcommissie of politie. Een vertrouwenspersoon volgt een geaccrediteerde opleiding. Hier vind je meer informatie over de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen op signalen heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting of discriminatie en seksuele intimidatie. Zie je iets of maak je iets mee wat niet kan, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, die aanspreekbaar is voor alle sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, bezoekers, kaderleden, wijkagent, vrijwilligers en bestuur. Een VCP biedt alleen de eerste opvang en heeft dus in verhouding een kortdurend contact. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. De VCP is beschikbaar voor zowel slachtoffer als beschuldigde.

De gesprekken, die met de vertrouwenscontactpersoon worden gevoerd, zijn vertrouwelijk en anoniem en vinden plaats op neutraal terrein waar de betrokkene zich op zijn gemak voelt.

Je kunt géén melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon, hij of zij is er wel om met jou te praten en jou steun en advies te geven. De VCP luistert naar jou en kan jou begeleiden bij het doen van de melding. In overleg met jou, en soms ook met je ouders, zoeken zij naar een bemiddelaar of verwijzen naar een hulpverlener. Ook kan de VCP jou helpen bij het indienen van een formele klacht.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon bij DDV en hoe kan ik hem bereiken?

Carel Insinger is de vertrouwenscontactpersoon bij DDV.  Je kunt hem benaderen via vertrouwenscontactpersoon@altcddv.nl.

Bestuur ALTC DDV