Volley

volley

VOLLEYS

Let erop dat:

  • je dichtbij de muur staat
  • de pols gefixeerd is tijdens de volley
  • de stand van de voeten richting de muur gedraaid is
  • je de oefening niet te lang achter elkaar doet (max. 2 à 3 minuten per keer). Anders krijg je misschien last van je pols

Zien hoe Federer deze oefening doet?

VOLLEYS

Make sure:

  • you are standing close to the wall
  • you keep your wrist fixated during the volley
  • your feet are turned towards the wall
  • you don't do the exercise for too long (max. 2 to 3 minutes). Otherwise you might injure your wrist

See how Federer does this exercise?

Tennisoefeningen Overzicht