Opzeggen

Voor DDV-leden die hun lidmaatschap voor het volgend seizoen willen opzeggen, is de uiterste opzegdatum 1 december van elk kalenderjaar voor het daaropvolgende seizoen.

Opzeggen is alleen mogelijk wanneer aan de lopende contributieverplichtingen is voldaan.

Opzeggen voor het seizoen _JAARTAL2 kan tot uiterlijk 1 december _JAARTAL1 via een mail aan info@altcddv.nl

Het bestuur van ALTC DDV stelt de leden zeer expliciet op de hoogte t.a.v. het beëindigen van het DDV-lidmaatschap:
1. Door elk lid bij aanmelding zowel schriftelijk alsook mondeling bij de welkomstbijeenkomst op de hoogte te stellen van de wijze- en termijn van opzeggen.
2. Door permanent op de DDV website de wijze- en termijn van opzeggen gepubliceerd te hebben staan.
3. Door in de maanden oktober en november nog eens expliciet ook op de homepage van de website de informatie m.b.t. het opzeggen te publiceren. 
4. Door rechtstreeks aan elk lid in de Nieuwsbrief van oktober de leden te informeren over de wijze en termijn van opzeggen van het lidmaatschap.

Opzeggingen na 1 december _JAARTAL1 zijn dus opzeggingen voor het tennisseizoen _JAARTAL3.