Inschrijving KNLTB Najaarscompetitie 2024 (Senioren) is nu open!

ALTC DDV NJC 2024 Inschrijving

De inschrijving voor de KNLTB najaarscompetitie 2024 is nu open. Schrijf je in voor Maandag 3 juni 2024!! Registration for KNLTB fall competition 2024 is now open. Sign up before Monday June 3rd 2024!!

--------------- Scroll down for English -------------------------------------------

Najaarscompetitie 2024

Schrijf je hier in voor de najaarscomnpetitie 2024

De inschrijving voor de KNLTB Najaarscompetitie 2024 is nu open en sluit op maandag 3 juni 2024. 

LET OP snel in te schrijven!

DDV heeft competitieteams van elk niveau, van de topklasse tot de 7e klasse. Er zijn herenteams, damesteams en gemengde teams die deelnemen aan de reguliere competitie of de dubbelspelcompetitie.

In de najaarscompetitie schrijven we DDV-teams alleen voor de zaterdag competitie, ook de veteranen kunnen hier aan deelnemen. De commissie wedstrijdtennis (CWT) doet zijn uiterste best om voor iedereen een competitieteam te vinden.

KNLTB Najaarscompetitie 2024

 • De competitie wordt gespeeld van 9 september tot 13 oktober 2024.
 • Het competitieschema is 5 speeldagen: 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, plus 3 inhaaldagen: 19/10, 26/10, 02/11.
 • Er wordt van je verwacht dat je op speeldagen beschikbaar bent voor je team. Check vooraf je beschikbaarheid op speeldata.
 • De teams worden ingedeeld op speelsterkte door de bond, er zijn geen teamrechten.
 • Er wordt dit jaar om promotie/degradatie gespeeld
 • DDV spelers die niet hebben gespeeld in de voorjaarscompetitie krijgen voorrang bij overschrijving

Competitiebijdrage 2024

De DDV-competitiebijdrage wordt per speler geïnd via automatische incasso. 

De competitiebijdrage voor de najaarscompetitie is € 32,50 per speler. Dit omvat de KNLTB bijdrage, ballen en competitieschotel.

Invallijst

Zit je liever niet vast aan een team maar wil je toch af en toe wedstrijden spelen als je agenda het toelaat? Dat kan! Geef je dan op als reservespeler. Je wordt dan op ons invallijst geplaatst.

Er zijn geen kosten verbonden aan een invallijst inschrijving.

Hulp gezocht voor de organisatie

We kunnen op de competitiedagen mensen gebruiken die gasten ontvangt, banen verdeeld en schema in de gaten houdt. Geef je via het formulier op als vrijwilliger of neem contact met de commissie wedstrijdtennis (CWT).

De competitie inschrijving is nu open en sluit op maandag 3 juni 2024

Schrijf je hier in voor de najaarscomnpetitie 2024

 ---------------  English -------------------------------------------

Fall competition 2024

Register here for the fall competition

The fall competition registration is now open and closes on Monday June 3rd 2024.

ATTENTION -> Short deadline with just a few days to register!!!

DDV has competition teams of every level, from the top class to the 7th class. There are men's teams, women's teams and mixed teams that participate in the regular competition or the doubles competition. 

In the Fall competition we register senior DDV teams in the KNLTB Saturday competitions. Veterans can also join the senior competitions. The Competitive Tennis Committee (CWT) does its utmost best to find a competition team for everyone.

KNLTB Autumn Competition 2024

 • The competition will be played from September 9th to October 13th, 2024.
 • The competition schedule is 5 match days: 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, plus 3 catch-up days: 19/10, 26/10, 02/11.
 • You are expected to be available for your team on match days. Check your availability for match dates in advance. 
 • The DDV teams will be classified according to playing strength by the KNLTB, there are no team rights.
 • This year the competition will play for promotion/relegation
 • DDV players who have not played in the KNLTB spring competition will be given priority

Competition contribution 2024

The DDV competition contribution is collected per player via direct debit.

The competition contribution for the autumn competition is €32,50 per player. This includes the KNLTB contribution, competition balls and the DDV competition snack plate.

Reserve players wanted

Would you rather not be tied to a team but still want to play matches every now and then if your schedule allows? This is possible! Please then sign up as a reserve player. You will then be placed on our substitute list.

There are no costs associated with a substitute registration.

Help wanted for the organization

On the competition days we can use people who receive guests, divide the courts and keep an eye on schedule. Please sign up as a volunteer via this form or contact the competitive tennis commission (CWT).

The competition registration is now open and closes on Monday 3rd June 2024.

Register here quickly for the fall competition 2024.

Competitie Overzicht