DDV Clubkampioenschappen

Back to the Future

Over twee weken beginnen de DDV Lustrum Clubkampioenschappen, en dit jaar is het heel speciaal! In two weeks time, the DDV Anniversary Club Championships will kick off, and this year will be very special!

For ENGLISH click HERE

ALTC DDV bestaat 120 jaar en dit lustrum willen we samen met zoveel mogelijk DDV'ers vieren. We gaan niet alleen veel tennissen, maar ook leuke dingen doen naast de baan, zoals skills challenges, street tennis, een mini challenge, sociale media challenge en op vrijdag organiseren wij het feest van de eeuw... nou ja, minimaal 120 jaar met DJ!

Er wordt dus een heel scala aan super leuke activiteiten georganiseerd waar iedereen zijn reactievermogen, oog-handcoördinatie, uithoudingsvermogen en algehele tennis skills kan testen en tentoonspreiden! Daarnaast strijd je voor de eer van de club en de eer om voor een jaar vereeuwigd te worden op de VIP tafel der Clubkampioenen!

 banner_clubkampioenen_2019_1.jpg

Clubkampioenen 2019

 

De Jeugd Lustrum en Senior Lustrum Clubkampioenschappen worden in dezelfde week gehouden, maar junioren en senioren spelen geen wedstrijden tegen elkaar (alleen in de finale van de mini challenge komen een junior en senior speler tegenover elkaar te staan...!)

 

Thema Lustrum Clubkampioenschappen

"Back to the Future DDV"

1904-2024

  

Wanneer

De Clubkampioenschappen zijn van 10 juni t/m 16 juni. In beginsel zullen de jeugd wedstrijden op doordeweekse dagen gespeeld worden tussen 16.00 - 20.00 uur en de senior wedstrijden op doordeweekse dagen gespeeld worden tussen 18.00 - 23.00 uur.

 

Inschrijven

Schrijf je in via deze LINK

 

 

We hopen dat jullie allemaal komen!

DDV Toernooicommissie

 

back_to_the_future_ddv_2.jpg 

ALTC DDV is celebrating its 120th anniversary, and we want to celebrate this milestone with as many DDV members as possible. We will not only play a lot of tennis but also enjoy fun activities off the court, such as skills challenges, street tennis, a mini challenge, social media challenge and on Friday we will be organising the party of the century... well at least 120 years with DJ!

So a whole range of super fun activities will b organized where everyone can test and demonstrate their reaction time, hand-eye coordination, endurance and overall tennis skills! Additionally, you compete for the honor of the club and the prestige of being immortalized for a year on the VIP table for Club Champions!

banner_clubkampioenen_2019_2.jpg

Club Champions 2019

 

The Youth Anniversary and Adult Anniversary Club Championships are held in the same week, but yoth players and adult players do not compete against each other (except in the final of the mini challenge where a junior and senior player face each other...!)

 

Theme Anniversary Club Championships

"Back to the Future DDV"

1904-2024

 

When

The Club Championships will take place from June 10th to June 16th. In principle, the youth matches will be played on weekdays between 4:00 PM and 8:00 PM, and the senior matches will be played on weekdays between 6:00 PM and 11:00 PM.

 

Registration

Register via this LINK

 

 

We hope you all will come!

DDV Tournament Committee

Nieuws Overzicht